Lidgeld & Verzekering

Lesgeld trimesterieel (om de 4 maanden):

- € 40 (te betalen op 1 januari, 1 mei, 1 september)

Jaarlijks:

- Lidgeld federatie: € 8 (te betalen op 1 januari)
- Verzekering: € 13,5 (te betalen op 1 september)
Onze club is aangesloten op de verzekering van F.R.O.S.

Eenmalig:

- Inschrijving federatie: €8

Vanaf heden zullen de te betalen gelden moeten gestort worden.
Dit op rekeningnummer IBAN BE84 9799 4375 7259
Met vermelding: "Naam + Trimester ( 1,2,3)"

Hieronder een overzicht van wat je op welke datum moet betalen

Datum te betalen Bedrag te betalen Vermelding
  1 januari   € 48  Naam + trimester 1
  1 mei   € 40  Naam + trimester 2
  1 september   € 53,50  Naam + trimester 3