Doelstellingen:

- U leert de Ju-Jitsubeoefenaars voor te bereiden voor een deelname aan een competitie op internationaal niveau.

Toelatingsvoorwaarden:

- Minstens 21 jaar worden in het jaar waarin de cursus start;
- Het diploma Trainer B - Compititie bezitten (vanaf 2011) of
het diploma Trainer B (voor 2010) bezitten en een CV met wedstrijdervaringen kunnen      voorleggen of
het diploma Trainer B (voor 2010) bezitten en de stagemodule Trainer B - Compititie afleggen.
- Minstens 1e DAN bezitten.

Inhoud:

- Deel 1a: Algemeen gedeelte Trainer A
- Duiding bij de trainingsbegeleiding van sportbeoefenaars op hoog niveau (1u)
- Meten en evalueren van het prestatievermogen (4,5u)
- Plannen en periodiseren (4,5u)
- Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - Kracht en snelheid (4,5u)
- Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - Uithouding (4,5u)
- Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - Lenigheid (3u)
- Technische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau (4u)
- Mentale aspecten van sportbeoefening op hoog niveau (4,5u)
- Medische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau (4,5u)

- Deel 1b: Aanvullende voordrachten Algemeen gedeelte Trainer A
- Voordracht sportethiek (2u)
- Voordracht sportstructuren (2u)
- Voordracht sportrecht (4u)

- Deel 2a: Disciplineoverschrijdend Sporttechnisch gedeelte
- Veilig sporten bij Ju-Jitsu (6u)
- Mental coaching Ju-Jitsu (4u)

- Deel 2b: Disciplinespecifiek Sporttechnisch gedeelte
- Wedstrijdorganisatie Ju-Jitsu (2u)
- Specifieke Trainingsmethodiek Ju-Jitsu (Competitie) (6u)

- Deel 3: Didactiosch gedeelte
- Praktijk Didactiiek (24u)
(conditionele aspecten, Fighting System, Duo Systeem)

- Deel 4: Stage gedeelte
- Kijkstage (10u)
- Doestage (12u)