Doelstellingen:

- U leert de reglementen van wedstrijdvormen Ju-Jitsu kennen;
- U leert de Ju-Jitsubeoefenaars voor te bereiden voor deelname aan een competitie op nationaal niveau.

Toelatingsvorwaarden:

- Minstens 18 jaar worden in het jaar waarin de cursus start;
- Het diploma Initiator bezitten of ermee gelijkgesteld zijn;
- Minstens 1e DAN bezitten.

Inhoud:

- Deel 1a: algemeen gedeelte Instructeur B
- Anatomie (6u)
- Motorisch leren (6u)
- Ontwikkelingsleer (6u)
- Communicatie (2u)

- Deel 1b: Algemeen gedeelte Trainer B
- Fysiologie en sportfysiologie (8u)
- Trainingsmethodiek (8u)
- Sportpsychologie en coaching (4u)

- Deel 2a: Disciplineoverschrijdend Sporttechnisch gedeelte
- Veilig sporten bij Ju-Jitsu (6u)
(Lenigheid, CPR, verbbandenleer)
- Medisch en Ethisch Verantwoord sporten (1u)
- Ju-Jitsu en Recht II (3u)
(Wapenwet)
- Historiek en Zen-Filosofie (6u)

- Deel 2b: Disciplinespecifiek Sporttechnisch gedeelte
- Taakomschrijving Trainer B - Competitie (1u)
- Wedstrijdreglementen en arbitrage (12u)
- Specifieke Trainingsmethodiek Ju-Jitsu (Competitie) (6u)
(Topsportstructuur, talentdetectie, -ontwikkeling, conditionele vaardigheden, coaching)

- Deel 3: Didactisch gedeelte
- Praktijk Didactiek (15u)
(Conditionele aspecten, Fighting System, Duo System)

 

- Deel 4: Stage gedeelte
- Kijkstage (10u)
- Doestage (8u)