Zwarte gordel 6° DAN

  • De raad der professoren bepaalt de opdracht van de kandidaat;
  • De kandidaat wordt van zijn opdracht kennis gebracht ten laatste 6 maanden voor de datum van het examen;
  • Elke examencommissielid geeft punten en al deze punten worden verrekend om het resultaat met de respectievelijke 60 %- en 70 % -grens te kunnen vergelijken en de beoordeling te kunnen uitmaken;
  • De commissieleden quoteren op naam en de examenformulieren kunnen ingekeken worden op vraag van de kandidaat.